Політика конфіденційності RODO
(Polityka prywatności RODO)

Головною метою ManpowerGroup є забезпечення конфіденційності та безпеки персональних даних наших клієнтів, працівників, кандидатів на вакантні посади та користувачів веб-сайту, а також прозорості та законності їх обробки.

 

Політика конфіденційності описує спосіб захисту та обробки персональних даних відповідно до стандартів, викладених у чинних законодавчих актах.

 

КОНТРОЛЕР ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ – ЗАЯВА ПРО СПІВКОНТРОЛЕРІВ

 

Відповідно до п. 1 і 2 ст. 13 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 р. про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, та про скасування Директиви 95/46/WE, Офіційний вісник ЄС L 119 від 04.5.2016 р. (далі за текстом — «RODO») повідомляємо про те, що Співконтролерами персональних даних є компанії, що входять до складу Холдингу ManpowerGroup (далі за текстом — «WADO»):

 

 • ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS (номер в Державному судовому реєстрі юридичних осіб): 0000062137, юридична адреса: 00-838 Варшава, вул. Проста, 68
 • MP Transactions Sp. z o.o. – KRS: 0000339387, юридична адреса: 00-838 Варшава, вул. Проста, 68
 • MP Services Sp. z o.o. – KRS: 0000228311, юридична адреса: 00-105 Варшава, вул. Проста, 68
 • MP Actions Sp. z o.o. – KRS: 0000234796, юридична адреса: 00-838 Варшава, вул. Проста, 68
 • ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o. – KRS: 0000373518, юридична адреса: 00-838 Варшава, вул. Проста, 68
 • MP Management Sp. z o.o. – KRS: 0000482136, юридична адреса: 90-057 Лодзь, вул. Сенкевича, 85/ 87

 

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 • Безпосередньо від суб’єктів персональних даних у рамках програми MyPath через виявлення кандидатом бажання взяти участь у програмі;
 • Безпосередньо від суб’єктів персональних даних під час користування ними веб-сайтом;
 • Опосередковано, через надання персональних даних іншими контролерами відповідно до законодавства, або оператором даних за дорученням іншого контролера для досягнення вказаних ним цілей;
 • Опосередковано, у рамках взаємного обміну даними, від ділових партнерів, клієнтів та постачальників послуг, включно з контактними даними представників та працівників сторін договорів.

 

СФЕРИ, СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У рамках діяльності Холдингу ManpowerGroup та всіх компаній, що входять в його склад, можна виділити такі сфери спільного використання персональних даних:

– НАБІР ПЕРСОНАЛУ — внутрішній та зовнішній набір персоналу, що проводиться спільно від імені всіх компаній з використанням єдиної бази кандидатів;

– РОЗРАХУНОК ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ТА КАДРОВИЙ ОБЛІК внутрішніх, зовнішніх та тимчасових працівників, який здійснюється спільним для всіх компаній відділом кадрів та оплати праці;

– PAYROLL — послуги з нарахування заробітної плати зовнішнім і тимчасовим працівникам, який здійснюється спільним для всіх компаній відділом Payroll;

– БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК — ведеться спільною для всіх компаній бухгалтерією;

– МАРКЕТИНГ ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ — здійснюється працівниками WADO спільно для всіх компаній,

– ЮРИДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І КОНСУЛЬТУВАННЯ — співпраця з клієнтами і ведення реєстру комерційних договорів, які здійснюються одним юридичним відділом.

 

ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ, ЧИЇ ДАНІ ОБРОБЛЯЮТЬСЯ

– учасники програми MyPath;

– кандидати на вакантні посади;

– внутрішні працівники WADO;

– користувачі цього веб-сайту;

– працівники або підрядники наших клієнтів або постачальників.

 

ЦІЛІ ТА ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані користувачів можуть оброблятися:

а) для отримання зворотного зв’язку — надати відповіді на запитання користувача через контактну форму і отримати інформацію про пропозицію Співконтролерів — обробка даних Співконтролерами у такому разі здійснюється на підставі згоди користувача (ст. 6 п. 1 пп. «а» RODO);

b) для реалізації законних інтересів Співконтролерів, пов’язаних з веденням веб-сайту, зокрема для аналізу користування користувачем веб-сайтом (ст. 6 п. 1 пп. «f» RODO);

c) з метою реалізації законних інтересів Співконтролерів, до яких можуть зокрема відноситись обґрунтування, задоволення або захист правової вимоги, запобігання злочинам та проведення відповідних розслідувань, управління господарською діяльністю та її подальший розвиток, включно з управлінням ризиками (ст. 6 п. 1 пп. «f» RODO);

d) для здійснення Співконтролерами прямого маркетингу, зокрема вибору послуг відповідно до потреб користувачів (включно з профілюванням) на основі файлів cookie та інших подібних технологій, зазначених у п. 9, — обробка даних Співконтролерами у такому разі відбувається на підставі законного інтересу Співконтролерів (ст. 6 п. 1 пп. «f» RODO);

e) для досягнення Співконтролерами маркетингових цілей, зокрема, через розсилання інформаційного бюлетеня, що випливає зі згоди, наданої користувачем (ст. 6 п. 1 пп. «а» RODO); f) для проведення набору працівників на підставі згоди кандидатів на вакантні посади і працівників на обробку персональних даних (ст. 6 п. 1 пп. «а» RODO);

g) для виконання договору (ст. 6 п. 1 пп. «b» RODO).

 

ПРАВА СУБ’ЄКТІВ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Доводимо до вашого відома, що всі суб’єкти персональних даних, чиї дані ми отримуємо безпосередньо, мають право відкликати згоду на обробку персональних даних (якщо обробка відбувається на підставі згоди), право вимагати від WADO доступу до їхніх персональних даних, їх виправлення, знищення або обмеження їх обробки, а також право заперечити проти обробки персональних даних і право на перенесення даних, які отримано безпосередньо від суб’єктів персональних даних.

Для реалізації вищевказаних прав можна звернутись на адресу електронної пошти: [email protected], за номером телефону: +48 22 50 40 715, на поштову адресу: ul.Prosta 68, 00-838, Warszawa, або особисто за місцезнаходженням головного офісу або будь-якого відділення WADO.

Крім того, повідомляємо, що:

– щодо суб’єктів персональних даних не будуть прийматись рішення автоматизовано (без значного втручання людини), зокрема персональні дані суб’єктів персональних даних не використовуватимуться для профілювання;

– якщо обробка персональних даних порушує чинне законодавство, усі суб’єкти персональних даних мають право звернутися зі скаргою до наглядового органу — на ім’я Голови Правління Управління з питань захисту персональних даних.

 

ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані, залежно від цілей та правової підстави їх обробки, можуть частково або повністю передаватись іншим організаціям. Одержувачами персональних даних здебільшого є:

– організації, які шукають кандидатів на роботу;

– постачальники послуг — організації, які обробляють персональні дані від нашого імені, згідно з нашими вказівками та у визначених нами цілях;

– постачальники послуг, пов’язаних з ІТ-інфраструктурою, послуги з технічного та сервісного обслуговування;

– державні установи, яким дані передаються згідно із законодавством;

– аудиторські фірми, податкові консультанти, юридичні контори тощо.

 

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Співконтролери обробляють персональні дані користувача в такий спосіб і протягом такого періоду, який необхідний для досягнення цілей, для яких дані було зібрано.

У разі обробки персональних даних:

а) на підставі згоди користувача — персональні дані користувача оброблятимуться протягом 3 років (після завершення процесу, на який було надано згоду*) або до моменту відкликання згоди, залежно від того, що відбудеться раніше;

b) на підставі договору — персональні дані користувача оброблятимуться протягом строку дії договору і протягом 1 року після його закінчення, якщо обов’язок обробляти дані протягом довшого періоду не передбачено законодавством;

c) для забезпечення виконання покладених на Співконтролерів юридичних обов’язків — персональні дані користувача оброблятимуться протягом строку, передбаченого законодавством;

d) для здійснення Співконтролерами прямого маркетингу, зокрема вибору послуг відповідно до потреб користувачів (профілювання) — персональні дані користувача оброблятимуться до моменту подання користувачем заперечення проти їх обробки;

e) для реалізації законних інтересів Співконтролерів — персональні дані оброблятимуться до моменту позитивного розгляду заперечення користувача або закінчення строку позовної давності претензій.

 

* Для проведення набору персоналу період зберігання персональних даних в нашій організації становить 1 місяць з дати завершення поточного набору працівників, а в разі надання згоди на обробку даних для майбутніх наборів — протягом 3 років з моменту подання заявки або до моменту відкликання згоди на обробку даних, залежно від того, яка подія відбудеться раніше.

 

Після закінчення процесу персональні дані можуть зберігатися протягом періоду, необхідного для обґрунтування, задоволення або захисту правової вимоги, що становить законний інтерес WADO у розумінні ст. 6 п. 1 пп. «f» RODO.

 

Якщо персональні дані обробляються відповідно до вимог законодавства, WADO зберігає персональні дані протягом періоду, передбаченого чинним законодавством.

 

Якщо персональні дані обробляються для реалізації законних інтересів WADO, крім договірних відносин, персональні дані оброблятимуться до тих пір, поки ми маємо щодо цього законний інтерес.

 

ІНСПЕКТОР ІЗ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Ми дуже серйозно ставимося до захисту персональних даних, тому в рамках своєї діяльності WADO призначило (кожна з компаній відповідною постановою) одного спільного інспектора із захисту персональних даних, до якого можна звернутися на адресу електронної пошти: [email protected], за номером телефону: +48 22 50 40 715, на поштову адресу: вул. 00-838 Варшава, вул. Проста, 68.

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników Serwisu jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup (dalej jako WADO):

 • ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS 0000062137, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Transactions Sp. z o.o. – KRS 0000339387, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Services Sp. z o.o. – KRS 0000228311, siedziba: 00-105 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Actions Sp. z o.o. – KRS 0000234796, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o. – KRS 0000373518, siedziba 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68
 • MP Management Sp. z o.o. – KRS 0000482136, siedziba: 90-057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87

 

SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych w ramach prowadzonego programu MyPath poprzez wyrażenie przez Kandydata chęci wzięcia udziału w programie;
 • Bezpośrednio od Podmiotów Danych uzyskane podczas korzystania przez Podmioty Danych ze strony internetowej;
 • Pośrednio, w ramach udostępnienia danych przez innych administratorów na podstawie przepisów prawa, lub w jako procesor w ramach powierzenia dla realizacji celów wskazanych przez innego administratora;
 • Pośrednio, w ramach wzajemnego udostępniania danych przez partnerów biznesowych, klientów i usługodawców, w tym danych kontaktowych reprezentantów i pracowników stron umów.

 

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI

W ramach działalności Grupy Kapitałowej ManpowerGroup i wszystkich wchodzących w jej skład spółek zależnych wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji:

– REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu wszystkich spółek z wykorzystaniem wspólnej bazy danych kandydatów do pracy,

– OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział kadr i płac,

– PAYROLL – obsługa płacowa pracowników zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział Payroll,

– KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona dla wszystkich spółek przez wspólny dział księgowości,

– MARKETING I PUBLIC RELATIONS – realizowany przez osoby zatrudnione w WADO wspólnie dla wszystkich spółek,

– OBSŁUGA I DORADZTWO PRAWNE – obszar współpracy z klientami, prowadzenie rejestru umów handlowych prze jeden dział prawny i umów z klientami.

 

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

– uczestnicy programu MyPath

– kandydaci do pracy;

– pracownicy wewnętrzni WADO;

– użytkownicy niniejszego serwisu internetowego;

– pracownicy lub współpracownicy naszych Klientów lub Dostawców.

 

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane:

a) w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego pytania i uzyskania informacji o ofercie Współadministratorów – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o zgodę Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b) w celach realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, związanych z prowadzeniem serwisu internetowego, w tym analizowaniem korzystania przez Użytkownika z witryny internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń, zapobieganie przestępstwom oraz prowadzenie związanych z nimi dochodzeń, zarządzanie działalnością gospodarczą i jej dalszy rozwój, w tym zarządzanie ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa w pkt 9 – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) w celach marketingowych Współadministratorów, realizowanych w szczególności za pomocą usługi newsletter, wynikających ze zgody udzielonej przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);f) w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

g) w celu wykonania umowy oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych, których dane pozyskujemy bezpośrednio przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (tam, gdzie podstawą jest wyrażona zgoda), prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz w przypadku podmiotów danych, których dane zostały uzyskane bezpośrednio od podmiotów, których dane dotyczą – także prawo do przenoszenia danych.

Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa za pomocą: e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału WADO.

Ponadto informujemy że:

– wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.

– w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, w zależności od celu i podstawy prawnej, możemy przekazywać częściowo lub w całości innym podmiotom. Odbiorcami danych osobowych najczęściej są:

– podmioty poszukujące kandydatów do pracy;

– usługodawcy – podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu i wg naszych wskazówek oraz w ściśle określonym przez nas celu;

– dostawcy usług infrastrukturalnych, informatycznych, technicznych i konserwacyjnych;

– instytucje publiczne – którym dane przekazywane są na podstawie przepisów prawa;

– firmy audytorskie, doradcy podatkowi, kancelarie prawne i inne.

 

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe Użytkownika w sposób i przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

W przypadku przetwarzania danych:

a) na podstawie zgody Użytkownika – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres 3 lat (od zakończenia procesu, do którego została wyrażona zgoda*) lub do czasu cofnięcia zgody, cokolwiek nastąpi pierwsze;

b) na podstawie umowy – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz okres 1 roku, chyba że przepisy prawa przewidują obowiązek dłuższego procesowania danych;

c) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Współadministratorów obowiązkami prawnymi – dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

d) w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkownika (profilowania) – dane Użytkownika będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu;

e) w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Współadministratorów – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Użytkownika sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

* W przypadku  procesów rekrutacyjnych okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został ustalony na okres 1 miesiąca od daty zakończenia bieżącej rekrutacji , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji –  przez okres do lat 3 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Po zakończeniu procesu dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. f RODO.

W przypadku  danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa WADO stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku danych przetwarzanych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu WADO, poza stosunkiem umownym, dane przetwarzamy tak długo, jak długo mamy uzasadniony interes.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności jako WADO (stosowną uchwałą jako każda ze spółek) powołaliśmy jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pomocą e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa